การทำ SEO ให้เว็บไซต์เราติดอันดับหน้าแรกใน Google search ในคำค้นหาที่เราต้องการ เป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ หรือที่เรียกกันว่า การ Optimize เว็บไซต์ ซึ่งในการปรับปรุงเว็บไซต์มีหลายๆ ส่วนที่ต้องทำการปรับปรุงให้สนับสนุนการทำ SEO ทั้งในด้านการทำเนื้อหาภายในเว็บไซต์, การจัดวาง Site structure, การจัดหมู่ภายในเว็บไซต์ หรือแม้แต่ในด้าน Technical อย่างเช่น การทำ Schema markup เพื่อให้ Google bot เข้าใจโครงสร้าง เนื้อหาภายในเว็บไซต์เรามากขึ้น , การทำ PageSpeed เพื่อให้เว็บไซต์โหลดเร็ว ล้วนแล้วมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำเว็บให้ติดอันดับหน้าแรกใน Google search การทำเว็บให้ติดอันดับหน้าแรกจะมีองค์ประกอบในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ