ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยเฉพาะและไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์

การใช้ Cookies

Cookies (คุกกี้ส์) เป็นตัวแปรแบบตัวอักษรที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อที่จะสามารถจดจำคุณได้ ไฟล์ Cookies
จะประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ Cookies นั้นๆ และระยะเวลาคงอยู่ของ Cookies และตัวเลขรหัสประจำตัวที่ได้มาจากการสุ่ม เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไต์
เราจะส่ง Cookies ไปยังเครื่องของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้

ช่วยให้เรารู้จักคุณในฐานะผู้ใช้งานคนหนึ่ง โดยดูจากรหัสประจำตัว เพื่อให้เราสามารถแสดง เนื้อหา หรือ โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณในครั้งต่อไป
ที่คุณเข้ามาเยี่ยมชม หรือ ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการโชว์โฆษณาที่คุณเคยชมไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วได้ เนื่องจากเราจดจำผู้ใช้ด้วยเลขรหัสของ Cookies
เราจึงเพียงแต่ตรวจสอบ เพื่อทำความเข้าใจ ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ ให้ตรงใจคุณ โดยการใช้
Cookies นี้เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าเลยตัวจริงของคุณเป็นใคร

ในเว็บไซต์นี้ จะมี Cookiesทั้งหมด 2 ชนิด คือ Cookies ชั่วคราว ซึ่งจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะในขณะที่คุณเปิดหน้าเว็บไซต์ของเรา
และหายไปเมื่อคุณออกไปจากเว็บไซต์ของเรา และอีกประเภทคือ Cookies ที่มีกำหนดอายุ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนด

การปฏิเสธการรับ / เปิดรับ Cookies

คุณสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธการรับ Cookies ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างจากเว็บไซต์ของเรา
ได้ ในกรณีที่ปฏิเสธการรับ Cookies มีวิธีการจัดการกับ Cookies หลายวิธี หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในสถานที่ต่างๆ กัน คุณควรจะดูให้แน่ใจว่าบราวเซอร์
ของแต่ละเครื่องได้ตั้งค่าไว้ตามที่คุณต้องการ บราวเซอรรุ่นใหม่ๆ หลายโปรแกรมมีฟังก์ชั่นที่จะวิเคราะห์นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล ของแต่ละเว็บไซต์ และเปิด
ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ ซึ่งเรียกกันว่า (Privacy Preference Platform) คุณสามารถลบ Cookies ที่อยู่ในบราวเซอร์ในเครื่อง
ของคุณได้ โดยเราจะยกตัวอย่างจากโปรแกรม ไมโครซอฟต์ วินโดว์ส (Microsoft Windows)