วัตถุประสงค์เว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำ SEO และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับ Digital Marketing ในการทำ SEO จำเป็นต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ของ Google ที่รวมๆ เราเรียก Algorithm ที่ Google นำมาใช้เป็นวิธีในการพิจารณาจัดลำดับให้กับเว็บไซต์ต่างๆ การที่เราจะทำอันดับ หรือรักษาอันดับให้เว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้นๆ ในหน้าผลการค้นหา จำเป็นต้องติดตามการอัพเดทของ Google Algorithm อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำมาใช้ปรับปรุงให้เว็บไซต์ของเรา อัพเดทตาม Algorithm อยู่ตลอดเวลา

การทำ SEO จำเป็นต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ในอินเตอร์เน็ต การเทคโนโลยีในการทำเว็บไซต์ Digital Marketing การที่เราจะปรับปรุง Optimize เว็บไซต์ของเราให้ขึ้นไปอยู่ในอันดับต้นในหน้าผลการค้นหา หรือหน้า SERP จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายๆ ส่วนเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ นี่จึงเป็นวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ

นอกจากข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ SEO และ Digital Marketing แล้ว ข่าวสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือบทความทั่วๆ ไป ที่น่าสนใจ จะนำเสนออยู่ในส่วน Blog

 

seo-digital-marketing

 

นอกจากข้อมูลข่าวสารภายในเว็บไซต์แล้ว ถ้ามีคลิปวิดีโอใน Youtube หรือใน Facebook ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ SEO และ Digital Marketing เราก็จะแนะนำ ผ่านในเว็บไซต์นี้

ความรู้ ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านได้ด้วยตัวเอง ถ้าท่านได้ศึกษาจนเข้าใจในกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ อย่างละเอียด

www.peeranat.com

การเรียนรู้ในทุกๆ สาขาอาชีพไม่มีวันสิ้นสุด

แนะนำเว็บจัดอันดับ www.thaitoplist.com