เริ่มแรกทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับ SEO ที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆ การทำ SEO (Search Engine Optimization) หรือตัวย่อของมันที่เราจะคุ้นกว่าก็คือ SEO

เมื่อเราต้องการค้นหาข้อมูลอะไรบางอย่างใน Google คำที่เราพิมพ์ลงไปเพื่อค้นหาข้อมูลเราจะเรียกว่า Keyword หรือ Search term หรือ คำค้นหา ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับ SEO เราพิมพ์คำว่า “SEO” ลงไปในช่องค้นหาของ Google คำว่า “SEO” ก็คือ Search term ที่ใช้ในการค้น แต่ถ้าคำที่เราใช้ค้นหาเป็นลักษณะหลายๆ คำ ตัวอย่างเช่น “รับทำ SEO สายขาว” เราจะเรียกว่า Long tail keyword ในหน้าหน้าแสดงผลการค้นหา เราจะเรียกว่าหน้า SERP (Search Engine Result Page) พวกเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลเราจะเรียกว่า Search Engine

กระบวนการในการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้เข้ากับหลักเกณฑ์ของ Search Engine เพื่อเลื่อนอันดับ (Rank) ให้อยู่ในอันดับต้นๆ  เราเรียกว่า การทำ SEO ซึ่งเราสามารถแบ่งรูปแบบในการปรับปรุงได้เป็นสองประเภท คือ การทำ On-Page และ Off-Page

  • On-Page คือ การปรับปรุงภายในเว็บไซต์ของเรา เช่น การปรับ Title, Meta Description การปรับปรุงเนื้อหาในเพจ ซึ่งการทำ On-Page ก็มีคือรายละเอียดอยู่หลายส่วนด้วยกัน ซึ่งดูรายละเอียดการทำ On-Page ได้ที่นี่
  • Off-Page คือ การปรับปรุงจากภายนอก เพื่อสร้างการเชื่อมโยงลิงค์จากภายนอกมาสู่เว็บไซต์เรา ซึ่งก็คือ การสร้าง Backlink ในการสร้าง Backlink เราก็ควรสร้างแต่ Backlink ที่มีคุณภาพ

SEO กับ Google Adwords

กระบวนในการทำให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในลำดับต้นๆ ในหน้าการค้นหา หรือ หน้า SERP เราสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

  • ทำ SEO ปรับแต่งเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ Search Engine จัดอันดับเว็บไซต์ของเราอยู่ในอันดับต้นในหน้าการค้นหา หรือเรียกว่าผลการจัดอันดับค้นหาโดยธรรมชาติ (Organic Search)
  • Paid Search เป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อโฆษณา ให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในลำดับต้นๆ ในหน้า SERP การใช้ Paid Search หรือที่ส่วนใหญ่เราเรียกกันว่าทำ Google Ads หรือ Google Adwords ก็คือการซื้อโฆษณา กับทาง Google
SEO-ADWORDS-AREA

รูปภาพแสดงตำแหน่งของ Organic Search และ Adwords

การทำ SEO และ การทำ Adwords มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ต่างกันขึ้นอยู่กับงบประมาณ และความต้องการของเราด้วย ถ้าเรามีพอจะมีงบประมาณ อยากให้เว็บไซต์ของเราติดอยู่ในอันดับต้นๆ ในหน้าการค้นหาโดยไม่อยากเสียรอทำ SEO กว่าอันดับจะขึ้นเราอาจจะพิจารณาเลือกใช้การทำ Adwords  แต่ถ้าเรามีงบประมาณไม่มากนัก สามารถรอเวลาในการทำอันดับให้ติดในลำดับต้นๆ ในหน้า SERP ได้ การทำ SEO ก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการให้เว็บไซต์ไปปรากฏในอันดับต้นในหน้าการค้นหา อีกทั้งการทำ SEO ยังเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ไปในตัวด้วย ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ภายในเว็บไซต์ ถึงแม้อาจจะใช้ระยะเวลานานสักหน่อยในการทำอันดับ แต่ในระยะยาวก็เป็นผลดีกับเว็บไซต์ หลังการปรับปรุงเราจะได้เว็บไซต์ที่มีโครงสร้างดี ข้อผิดพลาดต่าง ที่เป็นด้านลบ ในการพิจารณาจัดอันดับจะถูกแก้ไข ข้อแตกต่างระหว่างการทำ SEO และ Adwords พอจะสรุปย่อๆ ได้ดังตารางด้านล่าง

ข้อแตกต่าง

SEO

ADWORDS

จ่ายค่าโฆษณาในการทำอันดับ ไม่มีค่าใช้จ่าย ต้องจ่ายค่าโฆษณา
ระยะเวลาในการทำอันดับ ใช้ระยะนาน ค่าโฆษณาแล้วขึ้นเลย
ความยากในการทำอันดับ ยาก
การปรากฏเว็บไซต์ในหน้า SERP ตำแหน่งค่อนข้างคงที่ โฆษณาหายทันทีถ้าค่า ADS หมด
การแก้ไขข้อมูลใน Snippet ใช้เวลานานถึงจะเปลี่ยน สามารถเปลี่ยน Text Ads ได้ทันทีตลอดเวลา
การรักษาอันดับของ Keyword สามารถปรับแต่งได้จากหลายปัจจัย อันดับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ถ้ามีคู่แข่งบิดราคาที่สูงกว่า

 

จากตาราง ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำ SEO และ การทำ Adword ก็มีทั้งดีและเสียแตกต่างกัน ข้อดีอื่นๆของการทำ SEO ก็คือ เว็บไซต์ของเราจะปรากฏอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Organic Search (ดูจากรูปภาพแสดงตำแหน่งของ Organic Search และ Adwords) ซึ่งในพื้นที่ส่วน Organic Search เป็นส่วนพื้นที่ๆ น่าเชื่อถือกว่า ซื่งบางทีคนส่วนใหญ่มักจะคลิ๊กเข้าเว็บจากในส่วน Organic Search มากกว่าพื้นที่ในส่วนของ Adwords  การทำ SEO นอกจากจะไม่เสียเงินในการซื้อโฆษณา ถ้าเราทำจนอันดับขึ้นไปอยู่ในต้นๆ ในหน้าแรกของผลการค้นหา นอกจากจำนวน Traffic จำนวนผู้เข้าเว็บที่เพิ่มขึ้น เรายังสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยผ่านการเลือก Keyword ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม

 

การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ SEO

ในการทำ SEO จำเป็นจะต้องติดตามข่าวสาร ข้อกำหนด กฏเกณฑ์ต่างๆ ของ Google ที่ใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ หรือที่เรียกว่า Google Algorithm มีการอัพเดทเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นต้องติดตามอัพเดท เพื่อดูว่าเว็บไซต์ของเรามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือ ที่ไม่เข้า หรือขัดกับกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ของ Google เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง  นอกจากเว็บไซต์ของ Google เองแล้วเว็บไซต์ดังๆ ที่นำเสนอเกี่ยวกับข่าวสาร SEO และ Digital marketing ก็มีอยู่หลายเว็บเช่น Moz.com  Searchengineland

 

Tag: รับทำ SEO