ก่อนที่เราจะทำ On-page เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ เราควรทำ Keyword Research ก่อน คือ การคัดเลือกกลุ่มคำที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์เรามีใครบ้าง แต่ละกลุ่มเป้าหมายควรใช้กลุ่มคำไหนบ้างในการค้นหา การคัดเลือกกลุ่มคำที่จะนำมาใช้ อาจลองสังเกตจากเว็บคู่แข่งก็ได้ว่าเขาใช้ Keyword อะไรบ้าง โดยดูได้จาก Title, Meta Description, H1 tag ซึ่งส่วนใหญ่ tag เหล่านี้มักจะมี Keyword ใส่อยู่ วิธีการดู Title, Meta Description ถ้าเราดูจากในหน้า SERP ตามรูปภาพ นอกจาก การสังเกต Keyword ที่อยู่ใน Title, Meta Description แล้ว ลองสังเกตจำนวนตัวเลข Results คือ ตัวเลขที่บอกจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมด ที่อยู่ในผลการค้นหา ซึ่งเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่พอจะช่วยบอกความยากง่ายในการทำ SEO ได้ นอกจากนี้ ในตอนล่างสุดของเพจ Google จะแนะนำ Keyword อื่นๆ ที่เป็นลักษณะ Long tail keyword ที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราค้นหามาแสดงให้ดู เราสามารถดูจาก Keyword ที่ Google แนะนำมาก็ได้เผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆ หรือ Keyword ตัวอื่นๆ ที่เราคิดไม่ถึง นำมาปรับใช้ให้เหมาะสม

 

การทำ Keyword Research

 

ถ้าท่านมี account google adwords อยู่ ก็สามารถใช้ Keyword Planner ในการหากลุ่มคำที่จะนำมาใช้ก็ได้ เครื่องมืออีกตัวที่พอจะเก็บเอามาเป็นไอเดียในการหา Keyword คือ Google Trends ที่ฃ่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม ความถื่ Keyword ที่เกี่ยวข้อง

 

การใช้ Keyword Planner

 

การทำ Keyword Research เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนที่เราจะลงมือทำ On-page และ Off-page เพราะถ้าเราเลือกกลุ่มที่ไม่เหมาะสมเราอาจจะไม่ได้กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และอาจจะไม่ได้ Traffic เข้าเว็บไซต์เพิ่ม ดังนั้นจึงควรเลือกกลุ่มคำที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆ และเป็นกลุ่มที่มีการแข่งขันไม่สูงจนเกินไป หรือมีระดับยาก ไม่ยากจนเกินไปในการทำ SEO

ข้อที่ควรพิจารณาในการคัดเลือกกลุ่มคำที่เหมาะสมมาทำ SEO

  • จำนวนปริมาณการค้นหาในแต่ละเดือน (Avg.monthly searchs)
  • ความยากง่าย ขอวการแข่งขันในแต่ละ Keyword (Competition)
  • จำนวนเว็บทั้งหมดในแต่ละคำค้นหา (Results)
  • คุณภาพของเว็บคู่แข่งในแต่ละ Keywords