• เขียน Title, Meta description ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหน้าเว็บ
 • เขียน Title, Meta description ที่อธิบายธรรมดาเกินไป 
 • การใส่เฉพาะคำหลักในคำ Title, Meta description
 • การคัดลอกและวางเนื้อหาทั้งหมด หรือบางส่วน ลงใน Meta description
 • การใช้ Title, Meta description เดียวกันในทุกๆ หน้า หรือเกือบทุกหน้า
 • การใช้ URL ที่ยาวเกินไปและมีพารามิเตอร์
 • การเลือกใช้ชื่อหน้าเว็บทั่วๆ ไป เช่น “page1.html”
 • การเปลี่ยนชื่อ URL, ชื่อไฟล์รูปภาพ, ชื่อหมวดบทความ, ชื่อหมวดสินค้า ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า URL หรือ ชื่อตัวเก่า ถูกทำ index ใน Search engine แล้ว ต้องทำ 301 Redirect ด้วย เพื่อเป็นการบอก Bot ให้ไปยังหน้าใหม่
 • หลีกเลี่ยงการทำสแปม Back link โดยการไปโพสต์ตามเว็บบอร์ดคุณภาพต่ำ
 • เว็บไดเร็คทอรี่คุณภาพต่ำ เว็บ18+ เว็บบอร์ดพนัน ก่อนไปโพสต์ควรเช็คให้ดีก่อน ไม่แน่ใจไม่ควรโพสต์
 • การซื้อลิงก์จากไซต์อื่น (ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรซื้อ)
 • การเขียนเนื้อหาที่มีตัวสะกดและไวยากรณ์ผิดหลายจุด
 • ทำข้อความเป็นรูปภาพ – Search engine ไม่สามารถอ่านข้อความดังกล่าวได้
 • การเขียนเนื้อหายาวๆ ที่พูดถึงหลายหัวข้อในหน้าเว็บ โดยไม่ใช้ย่อหน้า หัวข้อย่อย
 • การดัดแปลง (หรือคัดลอก) เนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่มีการเพิ่มเนื้อหาประโยชน์ใหม่ๆ ต่อผู้ใช้ การมีเนื้อหาที่ซ้ำๆ กันหรือคล้ายๆ กันทุกหน้า
 • การแอบซ่อนข้อความไม่ให้ผู้ใช้เห็น เพื่อใช้กับ Search engine
 • การใช้ URL ของหน้าเว็บเป็น Anchor Text – การใช้งานแบบนี้จะเหมาะสมในกรณีเช่น การโปรโมตหรือแนะนำที่อยู่ใหม่ของเว็บไซต์
 • การเขียน Anchor Text โดยใช้คำธรรมดาๆ เช่น “หน้าเว็บ”, หรือ “คลิกที่นี่”